top of page

TEAM

​ Hikarigahara Cat Tour Staff Members

masa

Masanori Takeuchi

 • Instagram

Director Director

​Pro Snowboarder

Shun

Shunsuke Hoshino

 • Instagram

Pro  Snowboarder

Kenji

Kenji Kondoh

 • Instagram

International Mountain Guide

SMP

SMP

Local Membership

IMG_8009.JPG

Haruki

​Takeuchi

  • Instagram

  ​Staff

  Shota

  Tsuneyoshi Miyazawa

   Operator Operator

   Dera

   Takatsugu Kodera

    Staff

    Kei

    Photo Staff

    Hikarigahara Photo Service

    bottom of page